Επιλέξτε την κατηγορία, που σας ενδιαφέρει:

Χρώματα
Οικοδομικά Υλικά
Διαλυτικά
Χρώματα Αυτοκινήτων
Βιομηχανικά & Ναυτιλιακά
Υφαλοχρώματα Antifouling
Υποστρώματα Θαλάσσης
Τελικά Χρώματα Θαλάσσης
 

Sea Horse Υφαλόχρωμα (Antifouling) πολύ υψηλής αποδόσεως

     
 • Αυτογυάλιστο
 • Plasma PPT patent
 • Με υψηλής απόδοσης biocides
 • Low leached layer
 • TFT free
 • Low VOC
 • Εξαιρετική ανθεκτικότητα
 • Αντοχή High build
 • Αντοχή στις καιρικές συνθήκες
 • Ταχυστέγνωτο
 • Προστασία πολύ υψηλής απόδοσης

 

 

 

 

 

Διαθέσιμα χρώματα:

   

     

 


 
 

Μελέτη-Σχεδιασμός-Κατασκευή Ιστοσελίδας direct web